• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 12 926
 • lokalizacja
 • BiP

Plan działań

 • Projekt uczenie się przez całe życie - COMENIUS
 • Czas trwania: Wrzesień 2013 - Czerwiec 2015
 • Tytuł: "Not so different, not so far away"
 • Szkoła Partnerska: Ses Pla Marcell - Cardedeu (Hiszpania) http://www.plamarcell.cat/html/intranet

Streszczenie:

Tematem projektu jest nawiązanie współpracy z uczniami i nauczycielami szkoły w Hiszpanii , celem której jest zaprezentowanie naszych miast, sławnych miejsc, kultury i zwyczajów. Poprzez dzielenie się dziedzictwem kulturowym chcemy doskonalić znajomość języka angielskiego wśród naszych uczniów. W ramach projektu będziemy realizować wiele różnych zadań: czytanie książek w języku angielskim, tłumaczenie wierszy i tekstów piosenek, robienie zdjęć, kręcenie filmów, tworzenie stron internetowych, wspólne granie w tradycyjne gry. Wszystkie wymienione zajęcia mają na celu wzmocnienie poczucia integracji europejskiej wśród polskich i hiszpańskich uczniów , ze zwróceniem uwagi na silne związki ze swoimi regionami. W trakcie realizacji zadań uczniowie przedstawią zarówno różnice, jak i podobieństwa między naszymi regionami – Śląskiem i Katalonią. Podczas naszej współpracy zwrócimy szczególną uwagę na realizację następujących celów:

 • doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim
 • zachęcanie do wykorzystywania technologii informacyjnej
 • pogłębianie wiedzy na temat kultury i zwyczajów kraju partnerskiego
 • przedstawienie podróżowania jako skutecznego sposobu na poznanie kraju i regionu naszych partnerów oraz zdobywanie nowych, inspirujących doświadczeń.

Zadania realizowane w czasie wymiany uczniów

 • Wizyty uczniów w kraju partnerskim będą odbywać się w maju każdego roku.
 • Głównym celem projektu jest doskonalenie u naszych uczniów umiejętności komunikowania się w języku angielskim, a także pogłębienie wiedzy na temat kultury i zwyczajów kraju partnerskiego.
 • 20 uczniów biorących udział w wymianie, będzie miało możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach rozwijających umiejętność praktycznego użycia języka w życiu codziennym.
 • Podczas 10 – dniowego pobytu w kraju partnerskim uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, co pozwoli im na dokładniejsze poznanie systemu edukacji i porównanie go z systemem w swoim kraju. - Uczestnicy wymiany będą realizować główny cel projektu poprzez wspólne wykonywanie poleceń, gry, wycieczki itp.
 • Uczniowie wzbogacą swoją wiedzę językową o podstawowe słowa i wyrażenia ułatwiające komunikację w języku polskim i hiszpańskim
 • Wspólnie wykonają broszurę, w której zamieszczone będą wszystkie ćwiczenia zrealizowane w czasie trwania projektu i ocenią w jakim stopniu pomogły one w realizacji celu głównego
 • Wspólnie wykonają kronikę projektu
 • Uczniowie będą poznawali kulturę kraju partnerskiego spożywając tradycyjne dania, spędzając wspólnie czas, rozmawiając na tematy życia codziennego, realizując zaplanowane zadania.
 • Wezmą udział w grze drużynowej, w której wykażą się wiedzą na temat miejscowości, w której znajduje się szkoła partnerska ( konkurs będzie przygotowany przy współpracy z lokalnymi władzami, sklepami oraz innymi instytucjami )
 • Po zakończeniu wymiany uczniowie zrobią film „ Świat naszych partnerów widziany naszymi oczami”
 • Wezmą udział we wspólnych zajęciach tworzenia biżuterii i ozdób, gotowania, aerobiku, zawodach playstation, anglojęzycznym maratonie filmowym i wielu innych
 • Wspólnie wykonają prace plastyczne stosując różne metody scrapbookingu, w którym zamieszczą interesujące, angielskie cytaty
 • uczniowie przygotują przewodniki „jak przetrwać w Cardedeu/Czerwionka”

Plan działań

Wrzesień 2013

 1. Przedstawienie społeczności obydwu szkół szczegółowego planu projektu (UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, RODZICE)
 2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej PREZI na temat szkół partnerskich
 3. zrobienie filmu typu LIPDUB na temat szkoły
 4. Założenie , WIKI, konta na facebooku oraz bloga projektu
 5. Zorganizowanie konkursu na najciekawsze logo projektu

Pażdziernik 2013

 1. Doskonalenie umiejętności czytania ,słuchania i mówienia poprzez analizę tekstów o kulturze kraju partnerskiego
 2. Przygotowanie prezentacji i plakatów na temat kraju partnerskiego – doskonalenie umiejętności pisania
 3. Pisanie artykułów do lokalnej prasy
 4. TELEMATIC POLLS - ważne miejsca w naszych miastach – program WIKILOG

Listopad 2013

 1. Krótkie filmy prezentujące najnowszą modę w naszych krajach
 2. Wykonanie kilku projektów przedstawiających modę wśród nastolatków – TECHNIKI DOWOLNE, SZYCIE, PROJEKTOWANIE

Grudzień 2013

 1. Praca z tekstem i wykonywanie ćwiczeń związanych z Świętami Bożego Narodzenia – doskonalenie 4 sprawności językowych
 2. Wykonanie prezentacji multimedialnej na temat obchodów Świąt bożego Narodzenia w Europie
 3. Przeprowadzenie konkursu w obydwu szkołach na najciekawszą multimedialną świąteczną kartkę dla lokalnych instytucji w obydwu krajach

Styczeń 2014

 1. Przygotowanie elektronicznej wersji rozmówek w GOOGLE DRIVE hiszpańsko – polsko – angielskich oraz broszury z podstawowymi wyrażeniami I zwrotami
 2. Wymiana poglądów, drogą elektroniczną, przez bloga, na temat wspólnie wybranej i przeczytanej książki w języku angielskim

Luty 2014

 1. Wykonywanie wcześniej zaplanowanych zadań, z wykorzystaniem technologii informacyjnej, celem pogłębienia wiedzy na temat kraju partnerskiego poprzez GOOGLE EARTH
 2. Wykonanie dużej mapy kraju partnerskiego z uwzględnieniem ważnych i atrakcyjnych miejsc

Marzec 2014

 1. Przygotowanie elektronicznej prezentacji na temat Świąt Wielkanocnych z uwzględnieniem wszystkich sprawności językowych
 2. Zorganizowanie tygodnia zajęć przeprowadzonych w języku angielskim z zaangażowaniem jak największej ilości osób
 3. Przeprowadzenie konkursu na świąteczne i letnie dekoracje

Kwiecień 2014

 1. Przygotowanie typowych polskich i hiszpańskich przepisów kulinarnych – doskonalenie umiejętności pisania w języku angielskim
 2. Przygotowanie i nagranie “ program kulinarnego” – ćwiczenie sprawności mówienia
 3. artykuł w szkolnej lub lokalnej gazecie

Maj 2014

Wymiana uczniów: - hiszpańscy uczniowie będą przebywać w kraju partnerskim przez 10 dni, doskonaląc przede wszystkim umiejętność mówienia w języku angielskim

 • koszulki na powitanie
 • nagrania
 • Kraków
 • pokaz mody
 • tradycyjne gry i zabawy
 • prezentacja kuchni katalońskiej
 • tydzień wspólnych zajęć w języku angielskim
 • wideokonferencja z partnerską szkołą
 • wykonanie kroniki wymiany

Czerwiec 2014

 1. Wykonanie przewodnika turystycznego o kraju partnerskim – doskonalenie umiejętności pisania i czytania w języku angielskim
 2. Nagranie filmu “ Świat naszych partnerów widziany naszymi oczami”
 3. Przygotowanie i wymiana wakacyjnych kartek

Lipiec 2014

Podsumowanie pierwszego etapu współpracy i przygotowanie planów na następny rok

Wrzesień 2014

 1. multimedialna prezentacja kroniki DRIVE SHARED DOCUMENTS
 2. Shared drive document - wymiana doświadczeń i zdjęć miedzy uczniami po wakacjach
 3. Prezentacja podsumowująca 1 rok - ewaluacja

Październik 2014

 1. Wykonanie graffiti przedstawiającego symbole narodowe naszych krajów
 2. Wykonanie prac plastycznych przez uczniów, z wykorzystaniem różnorodnych technik znanych artystów naszych krajów

Listopad 2014

 1. Tłumaczenie angielskich piosenek na język polski i hiszpański
 2. Przygotowanie nagrania przedstawiającego wykonanie piosenki w trzech językach (kamera)
 3. Przygotowanie prezentacji(drive shared presentations) na temat popularnych piosenkarzy, ulubionych gatunków muzyki
 4. Przygotowanie broszur ze słowami piosenek oraz ćwiczeniami do wykorzystania na zajęciach z języka angielskiego

Grudzień 2014

 1. Nagranie znanych polskich i hiszpańskich kolęd
 2. Przygotowanie i wymiana nagrań z życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia ( doskonalenie umiejętności pisania i mówienia)
 3. Wykonanie kalendarza zawierającego ilustracje i zdjęcia zrobione przez uczniów w czasie trwania projektu
 4. Wymiana kartek świątecznych wykonanych różnymi technikami scrapbookingu

Styczeń 2015

 1. Wybór legend reprezentujących kraje partnerskie
 2. Przygotowanie nagrań z głosami osób przedstawiających wybraną legendę w języku partnera ( z napisami)

Luty 2015

Wykonanie prac (cyfrowo) na temat sławnych gwiazd sportu obydwu krajów ( doskonalenie umiejętności czytania i pisania)
Przygotowanie wywiadu z wybraną gwiazdą sportu ( doskonalenie umiejętności pisania i mówienia)

Marzec 2015

 1. Czytanie wierszy w języku ojczystym, tłumaczenie wybranego utworu na język angielski
 2. Nagranie prezentowanych przez uczniów wierszy ( rozwijanie sprawności mówienia i słuchania)
 3. Wykonanie przez uczniów zakładek z cytatami (w języku angielskim)-scrapbooking

Kwiecień 2015

 1. Przygotowanie prezentacji na temat znanych polskich i hiszpańskich architektów( rozwijanie sprawności czytania i pisania)
 2. Wykonanie techniką Sketchup modeli sławnych polskich i hiszpańskich budynków
 3. Przygotowanie elektronicznej wersji plakatów ze zdjęciami arcydzieł architektury i komentarzami w języku angielskim –program GLOGSTER

Maj 2015

Dziesięciodniowa wizyta polskich uczniów w Hiszpanii

 • koszulki na powitanie
 • nagrania
 • Barcelona
 • pokaz mody
 • prezentacja kuchni polskiej
 • tradycyjne gry i zabawy
 • tydzień zajęć z językiem angielskim
 • wideokonferencja
 • wykonanie kroniki wymiany
 • Wykonanie przez uczniów broszury zawierającej wszystkie ćwiczenia zrealizowane w czasie trwania projektu. druk- our culture through 4 skills

Czerwiec 2015

 1. Nagranie filmów na pożegnanie i wysłanie kartek drogą elektroniczną
 2. Wykonanie kroniki z całego projektu
 3. Przygotowanie filmu “ Świat naszych partnerów widziany naszymi oczami”
 4. Zamieszczenie w lokalnej prasie artykułów dotyczących projektu
do góry