• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 12 926
  • lokalizacja
  • BiP

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców

  • Przewodnicząca: Monika Badera-Tarnecka
  • Z-ca przew.: Lucyna Franczyk
  • Skarbnik: Marta Pawlukiewicz
  • Sekretarz, protokolant: Karina Kania

Konto do wpłat na RR SP4

Nr konta:

85 8454 1095 3003 0038 4517 0001

W tytule kazdorazowo prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza

 

do góry