• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 12 926
  • lokalizacja
  • BiP

Rada Rodziców

Zarząd Rady Rodziców

  • Przewodnicząca RR - pani Monika Badera-Tarnecka
  • Zastępca przew. RR - pani Monik Kuźma
  • Skarbnik - pani Monika Kurpanik
  • Sekretarz - pani Karina Kania
  • Komisja rewizyjna: pani Aleksandra Szymura, pani Magdalena Stanek, pan Krystian Smołka.

Nr konta:

85 8454 1095 3003 0038 4517 0001

W tytule kazdorazowo prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza

do góry