• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 12 926
 • lokalizacja
 • BiP

Biblioteka

Biblioteka szkolna zaopatruje uczniów w potrzebne ćwiczenia oraz wypożycza podręczniki na rok szkolny 2020/2021.
Nowe podręczniki otrzymują w tym roku szkolnym klasy 1, 4 i 7. Prosimy o poszanowanie podręczników i w miarę możliwości zaopatrzenie ich w okładki.

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4 w Czerwionce-Leszczynach na czas trwania pandemii COVID-19

 1. Do biblioteki jednocześnie może wejść 1 osoba.
 2. Zakrywamy nos i usta maseczką albo przyłbicą.
 3. Dezynfekujemy ręce i zachowujemy odstęp.
 4. Wypożyczanie podręczników i książek dla klas 1 do 3 odbywać się będą za pośrednictwem wychowawców, uczniowie klas V-VIII odbierają podręczniki i wypożyczają książki indywidualnie w czasie uzgodnionym z wychowawcami klas.
 5. Przyniesionym ze sobą długopisem lub ołówkiem wypisują przygotowaną karteczkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszczają i wkładają do zwracanych książek.
 6. Odkładamy książki w wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza miejscu.
 7. Zwrócone książki i inne materiały biblioteczne zostaną poddane kwarantannie, 2 dni.
 8. W związku z sytuacją epidemiczną wstrzymuje się do odwołania:
 • korzystanie z czytelni,
 • wolny dostęp do półek,
 • możliwość korzystania z komputerów

Pomieszczenie biblioteki będzie regularnie wietrzone i dezynfekowane

do góry