• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 12 926
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Kontakt/Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Adres platformy: http://epuap.gov.pl 

Dokumenty można przekazywać za pomocą formularza tam umieszczonego. Formularz można znaleźć odnajdując w "katalogu usług" SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W CZERWIONCE-LESZCZYNACH lub bezpośrednio klikając na poniższy odnośnik: Bezpośrednie przejście do formularza

Adres skrzynki podawczej ePUAP

Skrytka ePUAP: /SP4_Czerwionka/SkrytkaESP

UWAGA!

 • W celu złożenia pisma (wniosku) do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest uprzednie założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
 • Założenie konta przebiega obecnie w dwóch etapach (założenie konta i "założenie organizacji"), ponieważ zgodnie z wymaganiami ePUAP konieczne jest powiązanie konta z "organizacją".Przez termin "organizacja" w tym przypadku rozumie się instytucję lub osobę fizyczną.
 • Po założeniu konta dokumenty elektroniczne należy przygotować za pomocą formularza udostępnionego na platformie ePUAP i podpisać bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem lub za pomocą profilu zaufanego.
 • Co to jest profil zaufany i jak go wyrobić?
 • Możliwe jest dodawanie załączników w formatach plików:DOC, ODT, RTF, PDF, XLS, SXC, TXT, JPG, TIF, GIF, ZIP, TAR.
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu utworzonego za pomocą formularzanie może przekroczyć 6 MB.
 • Wnioski zawierające złośliwe oprogramowanie nie będą rozpatrywane.
do góry