• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 12 926
 • lokalizacja
 • BiP

Kadra

Pracownicy pedagogiczni

 • mgr Iwona Szmelich dyrektor szkoły, język niemiecki
 • mgr  Klaudia Pękała edukacja wczesnowszkolna, informatyka
 • mgr Alina Pogorzelska edukacja wczesnoszkolna, informatyka
 • mgr Aldona Żelazny edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Ewelina Hetman-Tatoj edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Iwona Jabłońska edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Gabriela Salamon edukacja wczesnoszkolna,  informatyka
 • mgr Urszula Gocyk chemia, matematyka
 • mgr Katarzyna Michalik język polski, biblioteka, zajecia korekcyjno-kompensacyjne
 • mgr Izabela Skowronek geografia, biblioteka
 • mgr Joanna Juda język angielski
 • mgr Renata Kurpanik język angielski
 • dr Eugeniusz Szymik język polski
 • mgr Urszula Stopa język polski, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Wiesław Kamiński historia, wos
 • mgr Sylwia Firek przyroda, biologia
 • mgr  Anna Mazikiewicz-Skorupa fizyka
 • mgr Alina Plaza-Kiersztyn technika
 • mgr Ewa Bartoszek plastyka, wychowawca świetlicy
 • mgr Anna Jędrzejak muzyka
 • mgr Ryszard Derechowski wychowanie fizyczne
 • mgr Dariusz Potuszyński wychowanie fizyczne
 • mgr Izabela Tomułka religia
 • mgr Beata Kubina pedagog, zajęcia rewalidacyjne
 • mgr Tomasz Zając edukacja dla bezpieczeństwa
 • mgr Izabela Cebula doradztwo zawodowe
 • mgr  Krystyna Falkiewicz zajecia rewalidacyjne
 • mgr Małgorzata Marciniak wychowanie  do życia w rodzinie 
 • mgr Izabela Ścibik wychowawca świetlicy
do góry