• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 43 12 926
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Rodziców/Pedagog Szkolny/Rozpoczęcie nauki w szkole

Rozpoczęcie nauki w szkole

Szanowni Rodzice!

Rozpoczęcie nauki w szkole to wielkie przeżycie dla dzieci i ich rodziców. Aby zapewnić swojemu dziecku dobry start w szkole przygotujcie mu:

 1. Stałe miejsce do pracy i odrabiania lekcji.
 2. Miejsce, gdzie mogłoby położyć tornister, książki, zeszyty i rzeczy osobiste.
 3. Półeczkę lub szufladę na lektury lub pisemka.

Pomyślcie też o przygotowaniu do szkoły samego dziecka.

 1. Dziecko powinno cieszyć się, że idzie do szkoły. Nie straszcie dziecka szkołą.
 2. Przyzwyczajajcie dziecko do dbałości o schludny wygląd zewnętrzny.
 3. Kilka razy w ciągu tygodnia przeznaczcie czas na wspólny spacer, czytanie książki, zabawę itp.
 4. Pobudzajcie dziecko do opowiadania o wydarzeniach, przeżyciach, audycjach radiowych czy telewizyjnych.
 5. Zachęcajcie je do rysowania, wycinania, lepienia, szycia itp.
 6. Wdrażajcie do obowiązkowości, systematyczności, punktualności.

Pamiętajcie, że do prawidłowego rozwoju dziecka konieczne są:

 1. Ład, spokój i pogodna atmosfera w domu.
 2. Utrzymanie kontaktu uczuciowego rodziców z dzieckiem.
 3. Przestrzeganie stałego rozkładu dnia.
 4. Udział dziecka w drobnych pracach domowych.
 5. Możliwość zabawy z rówieśnikami.

Kiedy dziecko wraca ze szkoły:

 1. Rozmawiajcie z nim o tym co było w szkole.
 2. Przeglądajcie jego zeszyty i prace. Chwalcie, jeśli na to zasługuje, zgańcie, jeśli trzeba.
 3. Nie krzyczcie na dziecko, gdy czegoś nie umie, ale uzgodnijcie z nauczycielami jak mu pomóc.
 4. Wymagajcie, aby dziecko przygotowało przybory i pakowało tornister wieczorem.
 5. Dbajcie o zdrowie waszych pociech. Kiedy dziecko napotyka trudności, korzystajcie z pomocy nauczyciela, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Pedagog szkolny

Jeśli twoje dziecko ma problem:

z czytaniem, z pisaniem/ robi liczne błędy, pisze nieczytelnie, nieprawidłowo wymawia niektóre głoski, jest agresywny, ma kłopoty z zasypianiem, ma inne problemy

Zgłoś się po poradę do:

 • wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły
 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czerwionce ul. 3 Maja 42, Tel +48 32 431 12 67,
  czynne:
  • poniedziałek i czwartek 7.00 - 18.00
  • wtorek i środa 7.00 – 17.00
  • piątek 7.00 – 14.00

Poradnia prowadzi swoje usługi bezpłatnie.

Wykaz instytucji do których można zgłaszać się po pomoc, poradę i informację

Czerwionka-Leszczyny

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Czerwionce ul. 3 Maja 42, Tel: +48 32 431 12 67,
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja36b Tel. +48 32 431 20 39,
 3. Komisariat Policji Tel. +48 32 431 10 00
 4. Urząd Miejski Tel. +48 32 431 27 96
 5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. 3 Maja 36, Tel. +48 32 431 99 59
 6. Stowarzyszenie „Pomocy Dziecku i Rodzinie” ul. Ks. Pojdy 35, Tel. +48 32 431 49 04

Rybnik

 1. Sąd Rejonowy w Rybniku Tel. +48 32 426001
 2. Lokalny Ośrodek Wsparcia ul B. Więźniów Politycznych 3, Tel. +48 32 422 39 35
 3. Przytulisko dla kobiet i dzieci ul. Żużlowa 25, Tel. +48 32 422 13 59
 4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Kościuszki 55, Tel. +48 32 422 39 35

Inne

 1. Telefon Zaufania – Katowice Tel. +48 32 258 65 55
 2. Ogólnopolski Telefon Zaufania, Narkotyki i Narkomania Tel. 801 199 990801 140 068
 3. Niebieska Linia – przemoc w rodzinie Tel. 801 120 002, pn – sob 10.00 – 22.00
 4. Infolinia dla bezdomnych/ informacje o miejscach noclegowych na terenie woj. Śląskiego Tel. 800 100 022
do góry