• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 43 12 926
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Aktualności/Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

21 10 2022 #Aktualności
19 października 2022 r. nasi pierwszoklasiści zostali uroczyście przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach.
Dzieci zaprezentowały swe umiejętności w programie artystycznym. W części oficjalnej głos zabrała Pani Dyrektor, która przeprowadziła ślubowanie. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem, pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, służyć pomocą słabszym, szanować dorosłych, swą nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dzieci zostały pasowane na uczniów.
Rodzice przygotowali dla dzieci upominki oraz słodki poczęstunek.
do góry