Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach

44-230 Czerwionka-Leszczyny

ul. Furgoła 71

tel. 03 24 312 926

E-mail: zs2czerwionka@wp.pl; sekretariat@czerwionkasp4.pl

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna zaopatruje uczniów w potrzebne ćwiczenia oraz wypożycza podręczniki na rok szkolny 2020/2021.
Nowe podręczniki otrzymują w tym roku szkolnym klasy 1,4 i 7. Prosimy o poszanowanie podręczników i w miarę możliwości zaopatrzenie ich w okładki.


PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

 

 

 

 1. Do biblioteki jednocześnie może wejść 1 osoba.
 2. Zakrywamy nos i  usta maseczką albo przyłbicą.
 3. Dezynfekujemy ręce i zachowujemy odstęp.
 4. Wypożyczanie podręczników i książek dla klas I-III odbywać się  będą za pośrednictwem wychowawców, uczniowie klas V-VIII odbierają podręczniki     i wypożyczają książki indywidualnie w czasie uzgodnionym z wychowawcami klas.
 1. Przyniesionym ze sobą długopisem lub ołówkiem wypisują przygotowaną karteczkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszczają i wkładają  do zwracanych książek.
 1. Odkładamy książki w wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza miejscu.
 2. Zwrócone książki i inne materiały biblioteczne zostaną poddane kwarantannie - 2 dni.
 3. W związku z sytuacją epidemiczną wstrzymuje się do odwołania:
 • korzystanie z czytelni,
 • wolny dostęp do półek,
 • możliwość korzystania z komputerów
 1. Pomieszczenie biblioteki będzie regularnie wietrzone i  dezynfekowane