Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach

44-230 Czerwionka-Leszczyny

ul. Furgoła 71

tel. 03 24 312 926

E-mail: zs2czerwionka@wp.pl; sekretariat@czerwionkasp4.pl

KOMPETENCJE KLUCZOWE

 Od 1.10.2018 r. do 31.05.2019 r. nasza szkoła bierze udział w badaniu kompetencji kluczowych w zakresie „Rozwijanie i doskonalenie kompetencji społecznych ucznia”. Cel szczegółowy to „właściwe zachowanie na apelach i uroczystościach szkolnych oraz podczas wyjść na imprezy kulturalne”.
Uczniowie na lekcjach wychowawczych tworzyli regulaminy zachowania się na apelach, uroczystościach szkolnych oraz w czasie trwania przerw. Na ich podstawie samorząd szkolny opracował „szkolny regulamin”, który znajduje się na szkolnym korytarzu.
Został również opracowany system punktowania zachowania klasowego – KROPKI, który jest wywieszony na korytarzu i w pokoju nauczycielskim.
W ramach tej akcji odbędzie się konkurs savoir-vivre, nakierowany na promowanie właściwych postaw społecznych uczniów oraz konkurs „Kulturalny uczeń”.