Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach

44-230 Czerwionka-Leszczyny

ul. Furgoła 71

tel. 03 24 312 926

E-mail: zs2czerwionka@wp.pl; sekretariat@czerwionkasp4.pl

STOŁÓWKA

 

OBIADY W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2020/21

 

Uczniowie chętni do korzystania z stołówki proszeni są o zabranie deklaracji

od pani mgr Urszuli Gocyk lub pobranie go (plik do pobrania na dole strony).

 Deklarację wypełniają rodzice ucznia. 

 

Proszę o zapoznanie się z REGULAMINEM STOŁÓWKI (plik do pobrania na dole strony) 

Przestrzeganie terminu płatności za obiady 

jest warunkiem wydania obiadu w stołówce szkolnej.

 

Potwierdzenie wpłaty za obiady proszę o przesłanie na e-mail obiadysp4@wp.pl

lub osobiście dostarczyć do pani Urszuli Gocyk

w terminie do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc,

w którym dziecko będzie korzystało z obiadów.

 

Wpłaty prosimy dokonywać najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie korzystał z obiadów.

Prosimy o dokładne kwoty płatności (bez zaokrąglania)!!!

  

 W bieżącym roku szkolnym cena jednego obiadu wynosi 4 zł.

 

Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszczane są przelewem na konto obiadowe

Szkoły Podstawowej nr 4 w Czerwionce-Leszczynach

Nr konta do wpłat:

      Odbiorca

Szkoła Podstawowa nr 4 Czerwionka - Leszczyny

      KONTO

Orzesko-Knurowski BS oddz. Czerwionka-Leszczyny

48 8454 1095 2003 0063 7033 0002

 

Przelew każdorazowo należy opisać:

W tytule

imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc za który zostaje dokonana opłata.

 

Uwaga!

NIGDY nie odliczamy samodzielnie obiadów, z których dziecko nie skorzysta.

Wpłacamy CAŁĄ kwotę za dany miesiąc.

Odliczeń dokonuje p. mgr Urszula Gocyk

 
  
 
Prosimy pamiętać, że wpłat za miesiąc listopad,
 
dokonujemy do 15.10 i do 20.10 przesyłamy potwierdzenia
 
 
Opłata za obiady wynosi w poszczególnych miesiącach:
 
Wrzesień - 52,00 zł. ( 13 obiadów)
 
Październik -  84,00 zł. ( 21 obiadów)
 
Listopad - 76,00 zł. ( 19 obiadów - 2 i11 listopad dni wolne od zaj. dydaktycznych)

 

PŁATNOŚĆ DO 15 kazdego miesiąca !

 

Wszelkich informacji udziela pani  mgr Urszula Gocyk